czynnik teratogenny

czynnik teratogenny (teratogen) – czynnik pochodzący ze środowiska zewnętrznego, działający na organizm w okresie rozwoju wewnątrzłonowego, wywołujący m.in. defekty czynności metabolicznych, czyli wady wrodzone. Przykładem teratogenu jest niesławny talidomid (lek uspokajający i nasenny) przyjmowany kiedyś przez kobiety w ciąży, powodujący zburzenia rozwoju kończyn u dzieci.

Dla zainteresowanych!