DDT

DDTorganiczny związek chemiczny z grupy chlorowanych węglowodorów. Jeszcze niedawno powszechnie stosowany jako środek owadobójczy. Jest trwały (okres połowicznego rozpadu w glebie wynosi 2–15 lat, a w wodzie do 56 dni) i kumuluje się w łańcuchach pokarmowych (bioakumulacja, biomagnifikacja). DDT odłożony w tkance tłuszczowej wykazuje słabą aktywność estrogeniczną, przez co może zaburzać równowagę hormonalną.

W krajach zachodnich stosowanie DDT jest zakazane, ale w krajach trzeciego świata wciąż jest stosowany w zwalczaniu malarii.

Uwaga: nazwy chemicznej – dichlorodifenylotrichloroetan – nie musisz zapamiętywać.

Ciekawe: toksyczność dla owadów – po wniknięciu w sposób kontaktowy przez przewód pokarmowy lub powłokę ciała, powoduje zaburzenia pracy systemu nerwowego.

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (3L)(2.4.)