dehydratacja

– usunięcie ze związku chemicznego atomów wodoru i tlenu w stosunku atomowym 2:1 (takim jak w wodzie) lub usunięcie cząsteczek wody z uwodnionego związku chemicznego.

por. hydratacja

Uwaga: dehydratację jako usunięcie warstwy cząsteczek wody związanych bezpośrednio z powierzchnią zolu pomijamy (w każdym razie na lekcjach biologii!).