delecja

delecja – dwa znaczenia w genetyce:

  1. uszkodzenie chromosomu wywołane utratą jego fragmentu,
  2. utrata jednej lub więcej par nukleotydów w genie.