denaturacja

denaturacja – proces, w którym białka tracą swój naturalny kształt, stając się biologicznie nieaktywne; w przypadku DNA denaturacja to rozdzielenie dwóch łańcuchów podwójnej helisy. Denaturacja występuje w ekstremalnych (pozakomórkowych) warunkach pH, koncentracji soli i temperatury.