dendrogram

dendrogram – drzewkowato rozgałęziony, graficzny schemat przedstawiający stosunki między taksonami ujęte według przyjętego kryterium.

Rodzaje dendrogramów: fenogramy (nie są pokazywane i analizowane w szkole średniej), filogramy (“klasyczne” drzewa filogenetyczne), kladogramy.

Uwaga: w szkole średniej zamiast filogramy ogólnie mówi się tylko o drzewach filogenetycznych.