dendryt

dendryt – jedna ze zwykle licznych, krótkich i silnie rozgałęzionych wypustek neuronu, która odbiera sygnały z innych neuronów (przewodzi impulsy do ciała neuronu).

Uwaga: dendryty tak, jak i aksony są wypustkami protoplazmatycznymi.

Kurs: Histologia (11.2.) (3-letnie liceum)

Kurs: Tkanki (11.2.) (4-letnie liceum)