denitryfikacja

denitryfikacja – ogólnie jest to reakcja chemiczna polegająca na redukcji azotanów do azotu. Redukcja azotanów do amoniaku to denitryfikacja częściowa, a denitryfikacja do azotu atmosferycznego to denitryfikacja całkowita. Denitryfikację przeprowadzają glebowe i wodne bakterie denitryfikacyjne. Denitryfikacja tak, jak i nitryfikacja jest częścią cyklu krążenia azotu w przyrodzie.  Denitryfikacja całkowita nie jest korzystna dla rolnictwa, gdyż w glebach zmniejsza ilość azotu przyswajalnego dla roślin. Odwrotnie jest w biologicznym oczyszczaniu ścieków o dużej zawartości azotanów – tu jest to proces bardzo korzystny.

Równanie ogólne denitryfikacji całkowitej:

2 NO3 + 10 e + 12 H+ → N2 + 6 H2O

Uwaga: 

  1. denitryfikacja to: nie to samo co nitryfikacja (nie jest jej „odwróceniem”!).
  2. denitryfikacja to bardzo złożone zagadnienie. Można ją traktować jak rodzaj beztlenowego oddychania komórkowego (por. oddychanie azotanowe), ale istnieje też coś takiego, jak denitryfikacja autotroficzna. Na szczęście w szkole średniej zagadnienie to nie są omawiane!

Więcej dowiesz się w kursie: Prokarionty (1.5.) (3-letnie liceum)

Więcej dowiesz się w kursie: Prokarionty (1.5.) (4-letnie liceum)