densytometria

densytometria – rodzaj badania rentgenowskiego pozwalający na pomiar gęstości mineralnej kości. Używa się tu wskaźnika BMD wyrażającego gęstość w g na cm2. Badanie umożliwia oszacowanie stopnia rozwoju ewentualnej osteoporozy i zagrożenia złamania kości.

Kurs: Człowiek – układ narządów ruchu (5.6.)