deoksyryboza

deoksyryboza – prosty cukier pięciowęglowy (pentoza – C5H10O4), który jest komponentem nukleotydów DNA (deoksyrybonukleotydów), posiada o jedną grupę hydroksylową (-OH) mniej niż ryboza (cukier pentoza C5H10O5, która jest komponentem nukleotydów RNA – rybonukleotydów). 

Kurs: Naukowe podstawy biologii

Kurs: Genetyka