deplazmoliza

deplazmoliza – zjawisko odwrotne do plazmolizy. Może więc zachodzić w komórkach roślin i grzybów. Polega na pobieraniu wody przez komórkę przeniesioną z roztworu hipertonicznego do roztworu hipotonicznego. W wyniku deplazmolizy komórka odzyskuje turgor, a błona komórkowa, ponownie przylega do ściany komórkowej. 

Uwaga: deplazmoliza zachodzi tylko jeżeli białka błony komórkowej nie uległy denaturacji, a błona jest nierozerwana, dzięki czemu wciąż cechuje ją półprzepuszczalność.

Kurs: Cytologia (3.1.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (3.1.) (4-letnie liceum)