depolaryzacja

depolaryzacja – zmiana w potencjale błony komórkowej, która powoduje, że wewnętrzna powierzchnia błony komórkowej staje się mniej ujemnie naładowana w stosunku do powierzchni zewnętrznej. Ściślej: zmniejszenie ujemnego potencjału elektrycznego wewnątrz komórki pobudliwej spowodowane napływem przez kanały jonowe w błonie komórkowej jonów sodu lub wapnia do cytozolu.

Depolaryzacja prowadzi do pobudzenia komórki nerwowej lub mięśniowej.

Kurs: Fizjologia zwierząt (7.3.)

Kurs: Człowiek – układ nerwowy i narządy zmysłów (1.4.)