desmosom

desmosom – ścisłe połączenie międzykomórkowe zwierające sąsiednie komórki ze sobą na zasadzie zatrzasku (za pośrednictwem białek adhezyjnych i filamentów pośrednich). Desmosomy są liczne w tkankach poddawanych mechanicznym naprężeniom, np. w tkance nabłonkowej i w tkance mięśnia sercowego.

Krótko: rodzaj połączenia międzykomórkowego w komórkach zwierzęcych, który funkcjonuje jak zatrzask.

Kurs: Histologia (1.2.) (3-letnie liceum)

Kurs: Tkanki (1.2.) (4-letnie liceum)