destruent

destruent – saprotroficzny organizm, który pobiera substancje odżywcze z martwej materii organicznej, takiej jak szczątki martwych organizmów lub odchody żywych organizmów i przekształca je w materię nieorganiczną. Inaczej mówiąc destruenci są heterotrofami, które czerpią energię potrzebną do życia rozkładając martwą materię organiczną na proste związki nieorganiczne. Destruentami są bakterie, grzyby i niektóre owady.

Uwaga: w literaturze często termin destruent stosowany jest zamiennie z określeniem reducent. Ma to sugerować redukcję złożonej materii do prostej postaci. Nie oznacza zaś rodzaju reakcji chemicznej!

Kurs: Ekologia (3.6.)