detrytus

« Powrót do Słownika

detrytus – rozdrobniona, martwa materia organiczna: martwe szczątki roślin, grzybów, zwierząt oraz ich odchodów występujące na powierzchni gleby oraz na dnie zbiorników wodnych.

« Powrót do Słownika