diagram Punnetta

diagram Punnetta – diagram stosowany w badaniach nad dziedziczeniem, który służy do przedstawiania przewidywanego składu alleli u potomstwa pochodzącego z krzyżówek rodziców o znanej konstrukcji genetycznej.