diazotrofia

diazotrofia – zdolność do wiązania azotu cząsteczkowego występującego w powietrzu i przekształcania go do postaci użytecznej biologicznie (redukcja atmosferycznego azotu (N2) do amoniaku (NH3). Proces jest beztlenowy i silnie endoergiczny. Katalizuje go kompleks enzymatyczny nitrogenazy. Zdolność wiązania wolnego azotu mają tylko niektóre prokarionty (np. sinice z rodzaju Nostoc, bakterie z rodzaju Azotobacter, Clostridium, bakterie brodawkowe z rodzaju Rhizobium).

Uwaga: mimo że atmosfera ziemska jest bardzo bogatym rezerwuarem azotu, jest on nieprzyswajalny dla większości organizmów, zarówno eukariotycznych, jak i prokariotycznych. Tak więc diazotrofia uniezależnia organizmy od takich źródeł azotu, jak związki amonowe, azotany czy aminokwasy.

Chemicznie reakcję wiązania azotu można przedstawić równaniem:

N2 + 6H + energia → 2NH3

Bardziej szczegółowo:

8H+ + N2 + 8e + 16 ATP → 2NH3 + H2 + 16MgADP + 16Pi

Reakcja jest katalizowana przez enzym – nitrogenazę.

Kurs: Prokarionty (3.5.) (3-letnie liceum)

Kurs: Prokarionty (3.5.) 4-letnie liceum)