Dicer

Dicer – enzym, endorybonukleaza, który w komórkach człowieka rozcina dwuniciowe cząsteczki RNA na krótkie fragmenty zwane siRNA. Dicer ułatwia aktywację kompleksu RISC (ang. RNA-induced silencing complex) kluczowego dla interferencji RNA.

Por. RISC oraz siRNA

Dla zainteresowanych biotechnologią.

Kurs: Biotechnologia (5.5.)