dikariotyczna

dikariotyczna – komórka, strzępka lub cała grzybnia z dwoma haploidalnymi jądrami w komórce, po jednym od każdego z rodziców osobników rodzicielskich.

Krótko: komórka dikariotyczna czyli dwujądrowa.