dinukleotyd flawinoadeninowy

dinukleotyd flawinoadeninowy – organiczny związek chemiczny (dinukleotyd) złożony z mononukleotydu flawinowego (FMN) (pochodnej wit. B2 czyli ryboflawiny) i adenozynomonofosforanu (AMP). Jest koenzymem różnych oksydoreduktaz pełniącym funkcję przenośnika elektronów i kationów wodorowych. Funkcjonuje na przykład jako przenośnik dostarczający elektrony i kationy wodorowe z cyklu Krebsa i z beta-oksydacji do łańcucha oddechowego.

(FAD – forma utleniona, FADH2 – forma zredukowana)