dinukleotyd nikotynamidoadeninowy

dinukleotyd nikotynamidoadeninowy (NAD+) – koenzym, który jest akceptorem elektronów i ich przenośnikiem w oddychaniu komórkowym. Elektrony oddawane są do łańcucha przenośników elektronów utleniania końcowego (do łańcucha oddechowego).

NAD+ – forma utleniona / NADH + H+ – forma zredukowana

Do syntezy NAD+ w ilościach pokrywających zapotrzebowanie naszego organizmu potrzebna jest witamina B3 (witamina PP) – źródło nikotynamidu.

Por. także fosforan dinukleotydu nikotynamidoadeninowego (NADP+)

Uwaga: zwykle można stosować prostszy zapis – NAD/NADH.

Kurs: Metabolizm (3.3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Metabolizm (3.3.) (4-letnie liceum)