dobór kierunkowy

dobór kierunkowy – dobór naturalny, w którym osobniki z jednego krańca zmienności przeżywają lub rozmnażają się z większym sukcesem niż inne.