dobór krewniaczy

dobór krewniaczy – dobór naturalny, który faworyzuje zachowania altruistyczne poprzez zwiększenie sukcesu reprodukcyjnego spokrewnionych organizmów.