dobór naturalny

dobór naturalny – mechanizm ewolucji wyjaśniający sposób powstawania nowych przystosowań (adaptacji) i nowych gatunków (specjacji). Jest konsekwencją: zmienności genetycznej osobników w populacji, znacznej nadprodukcji potomstwa i dziedziczenia cech (genów) rodzicielskich. Powoduje, że osobniki z pewnymi cechami dziedzicznymi (lepiej dostosowane) liczniej przeżywają i zostawiają więcej potomstwa. Termin uznawany za synonim  – selekcja naturalna. Dobór naturalny działa na fenotypy, ale ostatecznie prowadzi do selekcji genotypów.

W przeciwieństwie do doboru sztucznego nie ma tu oddziaływania świadomego i celowego.

Mechanizm zaproponowany przez Ch. Darwina i R. A. Wallace’a.

Kurs: Ewolucjonizm (L. 3.)