dobór płciowy

dobór płciowy – forma doboru naturalnego, w którym osobniki z pewnymi cechami dziedzicznymi mają większe szanse na znalezienie partnera niż inne.