dobór rozrywający

« Powrót do Słownika

dobór rozrywający – rodzaj doboru naturalnego, w wyniku którego eliminowane są osobniki o przeciętnych / średnich wartościach danej cechy, a przeżywają/są faworyzowane osobniki o skrajnych wartościach cechy/cech. Prowadzi do specjacji.

Kurs: Ewolucjonizm (3.3.)

Synonimy:
dobór rozrywający
« Powrót do Słownika