dobór stabilizujący

dobór stabilizujący – dobór naturalny, w którym fenotypy pośrednie przeżywają lub rozmnażają się z większym sukcesem niż fenotypy skrajne.