dojrzewanie RNA

dojrzewanie RNA – modyfikacja transkryptu pre-RNA polegająca na wycinaniu intronów, łączeniu eksonów i modyfikacji końców 5’ i 3’.