dominacja wierzchołkowa

dominacja wierzchołkowa – koncentracja wzrostu na szczycie łodygi rośliny, gdzie pąk wierzchołkowy częściowo hamuje rozwój pąków bocznych.