dominacja wierzchołkowa

dominacja wierzchołkowazjawisko ograniczania (hamowania) rozwoju pąków bocznych przez pąk wierzchołkowy. W efekcie następuje koncentracja wzrostu na szczycie łodygi. Usunięcie wierzchołka pędu głównego prowadzi do ustąpienia efektu i (silniejszego) wykształcenia pędów bocznych. Za dominację wierzchołkową odpowiedzialne są głównie auksyny.

więcej w kursie: Fizjologia roślin (5.3.) (liceum 3-letnie)

więcej w kursie: Fizjologia roślin (6.3.) (liceum 4-letnie)