drapieżnictwo

drapieżnictwo – sposób odżywiania się, w którym pokarmem jest ciało innego zabijanego zwierzęcia. Nieco inaczej mówiąc jest to interakcja międzygatunkowa, w której osobniki jednego gatunku (drapieżnika) zabijają i zjadają osobniki drugiego gatunku (ofiary).

Uwaga: drapieżnictwo wewnątrzgatunkowe to kanibalizm.

Kurs: Ekologia (3.4.)