druga zasada termodynamiki

« Powrót do Słownika

druga zasada termodynamiki – zasada mówiąca, że każdy przepływ energii lub jej zmiana powoduje wzrost entropii wszechświata. Uporządkowane formy energii przynajmniej częściowo przekształcają się w ciepło.

« Powrót do Słownika