druzy

druzyzespoły drobnych kryształów szczawianu wapnia połączonych w taki sposób, że powierzchnia najeżona jest ich narożami. Występują dość powszechnie w komórkach roślin wyższych.

Funkcja: regulowanie poziomu wapnia w komórkach roślinnych,

por. rafidy

Kurs: Cytologia (11.4.) (liceum 3-letnie)

Kurs: Cytologia (11.4.) (liceum 4-letnie)