dryf genetyczny

« Powrót do Słownika

dryf genetyczny – proces, w którym losowe zdarzenia wywołują nieprzewidywalne fluktuacje w częstości alleli z pokolenia na pokolenie. Skutki dryfu genetycznego są najbardziej widoczne w małych populacjach.

Kiedyś: dryft genetyczny

« Powrót do Słownika