drzewo filogenetyczne

– drzewkowato rozgałęziony diagram, który przedstawia ewolucyjną historię grupy organizmów.

Jest rodzajem dendrogramu, w którym podstawa (pień) symbolizuje wspólnego przodka taksonów znajdujących się wyżej (czyli bardziej współczesnych i wyżej stojących ewolucyjnie), konary odpowiadają taksonom potomnym. Długość gałęzi, a czasem również kąt pomiędzy nimi, określają tempo zachodzących przemian ewolucyjnych.

Por. też dendrogram