dwubocznie symetryczne

dwubocznie symetryczne – zwierzęta wykazujące symetrię dwuboczną. W ich zarodkach zawsze rozwijają się trzy listki zarodkowe.