dwuliścienne

dwuliścienne – pojęcie używane w odniesieniu do roślin okrytozalążkowych, których zarodki mają dwa liścienie. Dowody molekularne wskazują, że dwuliścienne nie tworzą kladu. Gatunki zakwalifikowane do dwuliściennych obecnie są dzielone na dwuliścienne pierwotne (kilka grup) i właściwe.