dychotomia

podział na dwie części, wzajemnie się wykluczające i uzupełniające do całości.

Podział dychotomiczny zbioru X polega na wyróżnieniu w nim dwóch podzbiorów – A i B – które są rozłączne (nie mają wspólnych elementów) i wyczerpują zbiór X (w skład X nie wchodzi nic spoza A i B, każdy element zbioru X należy albo do podzbioru A, albo do B).

W biologii dychotomiczny podział następuje w węźle ewolucyjnym. Dochodzi wówczas rozdzielenia jednej linii rozwojowej (przodka) na dwie różne linie (potomków). Podział dychotomiczny jest więc podstawą tworzenia drzew filogenetycznych (w tym kladogramów). Wykorzystywany jest także w kluczach do oznaczania. Dychotomicznie mogą być także rozgałęzione pędy, np. widłaków lub nitkowate plechy.

(gr. dichotomos – przecięty na dwie części)

Kurs: Naukowe Podstawy Biologii (9.3.) (3-letnie liceum))

Kurs: Klasyfikowanie organizmów (2.2.) (4-letnie liceum))