dyfuzja prosta

dyfuzja prosta – samoistny, zgodny z gradientem stężeń przepływ małych cząsteczek w poprzek błony biologicznej bezpośrednio przez dwuwarstwę lipidową (bez udziału białek nośnikowych!). Nie wymaga nakładów energii.

W taki sposób przez błony biologiczne transportowane są małe cząsteczki niepolarne, np. O2, CO2, N2 i niektóre małe cząsteczki polarne, np. mocznik i etanol.

Uwaga: dyfuzja prosta jest rodzajem transportu biernego.

Por. także dyfuzja ułatwiona

Kurs:Cytologia (4.2.) (3-letnie liceum)

Kurs:Cytologia (4.2.) (4-letnie liceum)