dyfuzja ułatwiona

dyfuzja ułatwiona – samoistny (bierny), zgodny z gradientem stężeń przepływ cząsteczek lub jonów w poprzek błony biologicznej z udziałem specyficznych białek przenośnikowych (białek kanałowych lub nośnikowych). Nie wymaga bezpośrednich nakładów energii.

Sposób transportu większych jonów, np.sodu, potasu, małych cząsteczek organicznych, np. glukozy, aminokwasów, nukleotydów oraz wody (przez kanały wodne – akwaporyny).

Kurs: Cytologia (4.2.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (4.2.) (4-letnie liceum)