dyfuzja

dyfuzja – spontaniczny ruch substancji zgodny z gradientem stężeń z miejsca o wyższym stężeniu do miejsca o niższym stężeniu. Jest konsekwencją chaotycznych zderzeń cząsteczek dyfundującej substancji między sobą lub z cząsteczkami otaczającego ją ośrodka.