dym tytoniowy

dym tytoniowypod względem fizyko-chemicznym, heterogenny aerozol, powstający wskutek niecałkowitego spalania tytoniu. Składa się z fazy gazowej i stałej (drobnych cząstek stałych zawieszonych). Podczas spalania tytoniu następuje piroliza, a aktywne cząsteczki łączą się ze sobą tworząc nowe związki chemiczne. W dymie tytoniowym naliczono ponad 5000 różnych substancji. Wiele z nich ma właściwości toksyczne, kancerogenne i teratogenne.