dymorfizm płciowy

dymorfizm płciowy – wyraźne różnice cech morfologicznych i fizjologicznych między osobnikami męskimi i żeńskimi tego samego gatunku.