dyrektywa UE

dyrektywa UE – rodzaj dokumentu procedowanego w Unii Europejskiej (UE). Podpisanie dyrektywy przez członka Unii jest zobowiązaniem do wprowadzenia (implementacji) przyjętych ustaleń na swoim terytorium. Przykłady; Dyrektywa ptasia, Dyrektywa siedliskowa.

Por. także rozporządzenie UE

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (5.3.)