efekt Bohra

efekt Bohra – obniżenie powinowactwa hemoglobiny do tlenu spowodowane przez spadek pH. Powoduje łatwiejsze wydzielenie tlenu z hemoglobiny do aktywnych tkanek.