efekt wąskiego gardła

efekt wąskiego gardłajeden z mechanizmów neutralnych ewolucji. Przypadek dryfu genetycznego, który występuje, gdy wielkość populacji ulega redukcji, na przykład przez naturalne kataklizmy lub działalność człowieka. Zazwyczaj populacja, która przetrwała, nie jest już genetycznie identyczna w stosunku do populacji wyjściowej.

Opis powstawania efektu: po katastrofie zmniejsza się liczebność populacji, a więc zmienia się jej pula genowa: osobniki, które przetrwały kataklizm najczęściej nie mają wszystkich genów tworzących pulę genową całej populacji wyjściowej (zmniejszenie puli genowej), a na pewno następuje zmianę frekwencji alleli (zmiana struktury puli genowej).

Od ang. bottleneck – szyjka butelki, nazywany jest efektem szyjki butelki.