efekt założyciela

efekt założyciela – rodzaj dryfu genetyczny w sytuacji, kiedy kilka osobników zostaje odizolowanych od większej populacji macierzystej i z nich tworzy się nowa populacja, której pula genowa nie odzwierciedla populacji wyjściowej.

Kurs: Ewolucjonizm (5.5.)