efyra

młoda, słabo rozwinięta meduza krążkopławów. Powstaje w procesie strobilizacji polipa. Stopniowo przekształca się w dorosłą meduzę.
Uwaga: efyra jest formą larwalną pokolenia płciowego.
Dla zainteresowanych: ma kształt krążka o średnicy nieprzekraczającej kilku mm. Na brzegach funkcjonują już ropalia.

Kurs: Bezkręgowce (3.6.) (3-letnie liceum)

Kurs: Bezkręgowce (3.6.) (4-letnie liceum)