egzocytoza

egzocytoza – proces uwalniania metabolitów powstających wewnątrz komórki (np. wydalin, produktów ubocznych metabolizmu, hormonów, neurotransmiterów, enzymów) do przestrzeni pozakomórkowej. Egzocytoza zachodzi na drodze fuzji pęcherzyków transportujących metabolity z błoną komórkową od wewnątrz.

Procesem odwrotnym do egzocytozy jest endocytoza.

Kurs: Cytologia (4.4.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (4.4.) (4-letnie liceum)