egzony

egzony – odcinki genu złożonego/podzielonego/nieciągłego, które nie są usuwane z pierwotnego transkryptu (z pre-mRNA) w procesie składania (splicingu). Egzony są przedzielone intronami. Występują powszechnie w genach eukariontów i bardzo rzadko u prokariontów (u archeanów).

Także: sekwencje w pierwotnym transkrypcie, która pozostają w mRNA po jego dojrzewaniu. Są to zatem sekwencje kodujące.

Kurs: Genetyka (6.3.)