egzotoksyna

egzotoksyna – toksyczne białko wydzielane przez prokarionty lub inne patogeny, które wywołuje specyficzne objawy, nawet jeśli patogen przestaje istnieć.